President

måndag 23 maj 2022

Hej
  
Rotary har som bärande tanke att medlemmarna skall rotera i de olika funktioner som får Rotaryklubben att fungera. Ena året är man sekreterare, efter något år går man in som president, man kan vara skattmästare, sköta medlemsvärvning, ansvara för stödprojekt mm.

I år när det min tur att ansvara som president och till min hjälp har jag en styrelse där vi tar beslut för klubbens räkning. Vi planerar olika aktiviteter, tar beslut om olika stödprojekt som klubben skall engagera sig i.

Under mitt år planerar vi att värva nya medlemmar samt att engagera oss i några lokala samt internationella stödprojekt.

Våra största utgifter är idag de internationella åtaganden som görs genom Rotary International, tätt följt av vårt engagemang i Lettland. Vi hoppas även nu i år kunna öka vårt åtagnade lokalt och arbetet har nu startat med att ta fram underlag för beslut på lämpligt projekt.